+31 (0)70 3242270 | 09:00-19:00 |

KAMPEERREGLEMENT

De directie van camping Duinhorst heet u van harte welkom en hoopt dat u een prettige vakantie op de camping zult hebben. In beginsel gelden de regels als op de openbare weg. Wij verzoeken u de volgende aanvullende kampregels ook in acht te nemen.

 1. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 2. U dient de camping op de dag van vertrek voor 12.00 uur te verlaten.
 3. Bezorg uw medekampeerders geen overlast door lawaai etc.
 4. Om 23.00 gaat de nachtrust in tot de volgende morgen 07.00. Nachtrust houdt in: geen lawaai, muziek, autogebruik, sport en spel.
  Verblijven en groepsvorming in en rond de gebouwen is na 23.00 uur niet toegestaan).
 5. Barbecueën is uitsluitend toegestaan tussen 8.00 uur en 22.00 uur.
 6. Het verbranden van hout, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.
 7. Op de camping is het gebruik en bezit van drugs verboden.
 8. Bij (vermoeden van) crimineelgedrag, melden we dit altijd bij de politie.
 9. Het is verboden rondom de tent of caravan te graven.
 10. De maximum snelheid op de camping is 10 km/h.
 11. Gebruik de vuilnisemmers en containers van de camping en werp geen vuil op het terrein of tussen de beplanting.
 12. De bedrijfsleiding is gerechtigd de toegang tot het terrein te verbieden of al aanwezige kampeerders verder verblijf op de camping te ontzeggen.
 13. Houd de toiletten schoon.
 14. Het plaatsen van een kinderzwembadje op uw kampeerplaats is niet toegestaan.
 15. Schade veroorzaakt aan opstallen, begroeiing of andere eigendommen van de camping zullen aan de betrokkenen in rekening worden gebracht.
 16. De eigenaar van de camping laat kampeerders en bezoekers op eigen risico tot het terrein toe. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen door derden veroorzaakt. Door betreden van het terrein doen kampeerders en/of bezoekers uitdrukkelijk afstand tegenover camping Duinhorst van enig recht op schadevergoeding.
 17. Bij aankomst bent u het volledige bedrag verschuldigd. In geval van een eerder vertrek wordt er geen restitutie verleend.
 18. Groepen, bedrijven en feestjes zijn niet toegestaan.